บุคคลสำคัญ : เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้า การพิมพ์ และการเกษตร

บุคคลสำคัญ : เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้า การพิมพ์ และการเกษตร

                  บุคคลสำคัญของโลกอีกผู้หนึ่ง คือ “เบนจามิน แฟรงคลิน” (Benjamin Franklin) เป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้า การพิมพ์ และการเกษตร แม้เขาจะมีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนน้อยมาก แต่จากการเป็นนักอ่าน นักค้นคว้าและนักประดิษฐ์นี่เอง ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น           เขาเกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ปี ค.ศ.1706 ในประเทศอังกฤษ มีพี่น้องทั้งหมด 17 คน เขาเป็นคนที่ 15

Monday 20 May, 2013 4:34 pm / 0 Comments Read More

บุคคลสำคัญ : อริสโตเติล (Aristotle) นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณได้รับการยกย่องมาเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปี

บุคคลสำคัญ : อริสโตเติล (Aristotle) นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณได้รับการยกย่องมาเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปี

                  บุคคลสำคัญที่ชาวโลกกล่าวขวัญถึงโดยมิรู้ลืม คือ “อริสโตเติล” (Aristotle) เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าในวิทยาศาสตร์ทุกๆ แขนง มาเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปี และเป็นนักสังเกตการณ์ทางธรรมชาติที่เชี่ยวชาญผู้หนึ่ง           ทฤษฎีของเขาส่วนมากเป็นที่ยอมรับนับถือมากจนถึงสมัยศตวรรษที่ 14 แม้ทฤษฎีของเขาบางอย่างภายหลังมาพิสูจน์ว่าผิด ตัวอย่างเช่น

Friday 10 May, 2013 4:11 pm / 0 Comments Read More

บุคคลสำคัญ : โรเบิร์ต ค็อค (Robert Koch) ผู้ค้นคว้าในเรื่องของแบคทีเรีย

บุคคลสำคัญ : โรเบิร์ต ค็อค (Robert Koch) ผู้ค้นคว้าในเรื่องของแบคทีเรีย

                “โรเบิร์ต ค็อค” (Robert Koch) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นคว้าในเรื่องของแบคทีเรีย เป็นผู้ที่แยกเชื้อโรคซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดโรคอหิวาต์และวัณโรคได้           โรเบิร์ต ค็อค เกิดในปี พ.ศ.2386 เขาเป็นแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มของผู้บุกเบิกการศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาโรคในปัจจุบัน โดยเขาเริ่มศึกษาจากโรคที่เกิดกับแกะ แต่ยังไม่ทราบว่ามันคือเชื้อแอนแทรกซ์

Sunday 05 May, 2013 11:57 pm / 0 Comments Read More