คุณรู้หรือไม่? ทำไมเรียกโรงพยาบาลโรคจิตว่า “หลังคาแดง”

คุณรู้หรือไม่? ทำไมเรียกโรงพยาบาลโรคจิตว่า "หลังคาแดง"

    cr. www.dmh.go.th             ประเทศไทยในยุคโบราณเชื่อกันว่า การเจ็บป่วยทางจิตเกิดจากการกระทำของอำนาจเหนือธรรมชาติ อาทิ ผีสางเทวดา บางภาคเรียกผู้ป่วยทางจิตว่า “ผีบ้า” เพราะเชื่อว่าผีเข้าสิงทำให้เกิดอาการ จากความเชื่อเช่นนี้ ทำให้ผู้ป่วยถูกนำตัวไปรักษาตามวัดหรือรับการเสกเป่าจากพ่อมดหมอผีต่างๆ แทนที่จะนำตัวไปรับการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ดีความเชื่อเช่นนี้ก็ทำให้เกิดผลดีประการหนึ่งกับผู้ป่วย คือ

Wednesday 28 August, 2013 3:26 pm / 0 Comments Read More