คุณรู้หรือไม่? ควบคุมอารมณ์โกรธได้อย่างไร

คุณรู้หรือไม่? ควบคุมอารมณ์โกรธได้อย่างไร

           ’ความโกรธ’ นอกจากเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ปวดหัวไมเกรน ฯลฯ เหล่านี้แล้ว ความโกรธยังเป็นตัวบั่นทอนชีวิตของคนเราในระยะยาวอีกด้วย          มีผลวิจัยชี้ว่าบุคคลที่แสดงอาการโกรธออกมาอยู่เสมอนั้น มักจะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่สามารถควบคุมอาการโกรธและความเครียดได้ถึงสิบปี          หากคุณไม่อยากอายุสั้นกว่ากำหนด เรามีอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมความโกรธมาฝาก ดังนี้ค่ะ   1.

Saturday 09 June, 2012 3:01 pm / 0 Comments Read More

คุณรู้หรือไม่? ทำไมต้องปล่อยวางความโกรธ

คุณรู้หรือไม่? ทำไมต้องปล่อยวางความโกรธ

           มีเหตุผลจากงานวิจัยบางชิ้นที่คุณน่าจะรับฟัง โดยเฉพาะกับคนที่มีบุคลิกเร่งรีบ ชอบการแข่งขัน และไม่ค่อยเป็นมิตร ซึ่งค่อนข้างจะขี้โมโหและหงุดหงิดง่าย อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพหัวใจได้มากกว่าคนอื่นๆ          ดร.ชาร์ล๊อต แวนโอเยน หัวหน้าการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า การยึดถือเอาความโกรธไว้ เป็นสาเหตุสำคัญของการบั่นทอนสุขภาพของตัวเอง          ”เวลาที่เรานึกถึงคนอื่นในทางไม่ดี ความรู้สึกในทางลบจะเพิ่มสูงขึ้น

Friday 25 May, 2012 5:51 pm / 0 Comments Read More