คุณรู้หรือไม่? เรตติ้งภาพยนต์สำหรับเยาวชนมีกี่ประเภท

คุณรู้หรือไม่? เรตติ้งภาพยนต์สำหรับเยาวชนมีกี่ประเภท

                เรตติ้งเยาวชน พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 กำหนดประเภทภาพยนตร์ หรือเรตติ้ง 7 ประเภท สำหรับเยาวชนไว้ดังนี้       1. ประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้ดู “ส” หมายถึง ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของชาติ ให้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาสังคม ครอบครัว หรือคุณภาพชีวิต รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Wednesday 19 June, 2013 7:45 pm / 0 Comments Read More

คุณรู้หรือไม่? ใครเป็นคนกำหนดว่าโรงแรมแต่ละแห่งมีกี่ดาว

คุณรู้หรือไม่? ใครเป็นคนกำหนดว่าโรงแรมแต่ละแห่งมีกี่ดาว

                  มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นผู้รับรองมาตรฐานโรงแรมในเมืองไทย การวัดระดับมาตรฐานโรงแรมไทยมี 1 ดาวจนถึง 5 ดาว โดยนอกจากเรื่องความสะอาดและปลอดภัยที่โรงแรมทุกระดับให้ความสำคัญแล้ว ก็เน้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน   www.flickr.com             มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว

Wednesday 19 June, 2013 5:13 pm / 0 Comments Read More

คุณรู้หรือไม่? ทำไมธนบัตรต้องมีลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คุณรู้หรือไม่? ทำไมธนบัตรต้องมีลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

                    เคยสังเกตกันไหมว่า ทำไมธนบัตรในแต่ละใบจึงมีลายมือชื่อหรือลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับไว้ทุกฉบับ และลายเซ็นไหนเป็นที่ต้องตาต้องใจคนมากที่สุด   รูปภาพจาก : topicstock.pantip.com             ลายมือชื่อบนธนบัตรนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมาก และเริ่มนำมาใช้กันจริงจังตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2445 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะ

Wednesday 19 June, 2013 4:04 pm / 0 Comments Read More

คุณรู้หรือไม่? เกมเศรษฐีและเกมสแครบเบิล มีที่มาอย่างไร

คุณรู้หรือไม่? เกมเศรษฐีและเกมสแครบเบิล มีที่มาอย่างไร

                เกมกระดานทั้งสองนี้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อต้นทศวรรษที่ ๑๙๓๐ โดยมิได้เป็นช่องทางหารายได้ของผู้ประดิษฐ์คิดค้น แต่คิดขึ้นเพื่อเล่นฆ่าเวลาในช่วงตกงานเท่านั้น “ชาร์ลส์ บี แดร์โรว์” วิศวกรว่างงานจากเมืองเจอร์มันทาวน์รัฐเพนซิลเวเนีย คิดประดิษฐ์เกมเดิมพันสูงเกี่ยวพันกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ชื่อว่า “เกมเศรษฐี” (Monopoly) ในท่ามกลางภาวะข้าวยากหมากแพงของช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่

Tuesday 11 June, 2013 11:48 am / 0 Comments Read More

คุณรู้หรือไม่? ทำไมจุฬาฯ ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญญลักษณ์

คุณรู้หรือไม่? ทำไมจุฬาฯ ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญญลักษณ์

                “พระเกี้ยว” เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกษาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ คำว่า “เกี้ยว” ถ้าเป็นคำนามแปลว่า เครื่องประดับศีรษะหรือเครื่องสวมจุก ถ้าเป็นกริยาแปลว่า ผูกรัดหรือพัน           พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจ ทั้งนี้สืบเนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tuesday 11 June, 2013 11:20 am / 0 Comments Read More