คุณรู้หรือไม่? ควบคุมอารมณ์โกรธได้อย่างไร

คุณรู้หรือไม่? ควบคุมอารมณ์โกรธได้อย่างไร

           ’ความโกรธ’ นอกจากเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ปวดหัวไมเกรน ฯลฯ เหล่านี้แล้ว ความโกรธยังเป็นตัวบั่นทอนชีวิตของคนเราในระยะยาวอีกด้วย          มีผลวิจัยชี้ว่าบุคคลที่แสดงอาการโกรธออกมาอยู่เสมอนั้น มักจะเสียชีวิตเร็วกว่าคนที่สามารถควบคุมอาการโกรธและความเครียดได้ถึงสิบปี          หากคุณไม่อยากอายุสั้นกว่ากำหนด เรามีอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมความโกรธมาฝาก ดังนี้ค่ะ   1.

Saturday 09 June, 2012 3:01 pm / 0 Comments Read More

คุณรู้หรือไม่? เทคนิคระงับความโกรธของชีวิตคู่ ♥

คุณรู้หรือไม่? เทคนิคระงับความโกรธของชีวิตคู่ ♥

         เป็นธรรมดาของคู่รักที่อาจต้องมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันบ้าง เพราะคนเราย่อมมีเรื่องที่เข้ามาสร้างความไม่พอใจให้กับตัวเองได้ทั้งนั้น แต่ใครจะสามารถระงับความโกรธหรือมีความอดทนได้มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาวะหลายสิ่งรอบๆ ตัว แต่ถ้าโกรธกันจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งย่อมมีอันตรายมากกว่าการทะเลาะทั่วๆ ไปอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ทางที่ดีเราควรศึกษาวิธีระงับความโกรธเอาไว้บ้าง …       หลีกเลี่ยงการพูดเวลาโกรธ        

Friday 24 February, 2012 11:06 pm / 0 Comments Read More