คุณรู้หรือไม่? ปวดหลังป้องกันได้นะ

คุณรู้หรือไม่? ปวดหลังป้องกันได้นะ

          อย่าหักโหม การใช้ร่างกายอย่างไม่บันยะบันยังและมีจิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดตลอดเวลาจะทำให้กระดูกสันหลังอ่อนแอ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งกระด้างและจะส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด ข้อแนะนำก็คือ คุณควรมีจุดมุ่งหมายในแต่ละวันเพื่อจะได้ไม่ทำอะไรที่มากเกินไปจนสับสนวุ่นวาย   อย่าก้าวร้าว หากคุณเป็นคนที่ตื่นเต้นง่าย ชอบโวยวายก็จะมีความก้าวร้าวง่าย และหากมีความโกรธเกรี้ยวในอารมณ์ก็จะทำให้กล้ามเนื้อตึงเครียด ข้อแนะนำก็คือ

Monday 18 February, 2013 1:35 pm / 0 Comments Read More

คุณรู้หรือไม่? น้ำองุ่นดำต้านปวดหลัง

คุณรู้หรือไม่? น้ำองุ่นดำต้านปวดหลัง

          ทุกวันนี้อาการปวดหลังไม่เข้าใครออกใคร สำหรับคนยุคใหม่ สาเหตุหลักๆ คงหนีไม่พ้นการอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ และการยืน เดิน นั่ง นอนที่ไม่ถูกท่าทาง           นอกจากการพักและการปรับอิริยาบถที่ถูกต้องซึ่งควรทำอย่างยิ่งในระหว่างวัน ล่าสุดพบว่า อาหารการกินอย่างน้ำองุ่นดำสามารถช่วยป้องกันอาการปวดหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ         นายแพทย์จอห์น ปีเตอร์สัน

Monday 11 February, 2013 8:37 pm / 0 Comments Read More