คุณรู้หรือไม่? เลขบัตรประชาชน 13 หลัก มีความหมายว่าอย่างไร?

คุณรู้หรือไม่? เลขบัตรประชาชน 13 หลัก มีความหมายว่าอย่างไร?

ตัวเลข 13 ตัวนี้ มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการสำแดงตัวตน “ความเป็นคนไทยหรือคนในประเทศไทย” ที่ทำให้เราสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทย และใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ สำหรับฝรั่งเค้าจะถือว่าเลข 13 เป็นเลขอาถรรพ์ ไม่ดี หรือเรียกกันว่า ลัคกี้นัมเบอร์ (Lucky number) สาเหตุมาจากอาหารมื้อสุดท้าย ของพระเยซูคริสต์ ที่เรียกกันว่า เดอะลาสซับเปอร์ (The Last Supper) นั้น มีสาวกร่วมโต๊ะพร้อมกับพระองค์ นับรวมแล้วได้ 13 คนพอดี

Wednesday 02 November, 2011 4:42 am / 0 Comments Read More